Genel ve Sektörel Çözümlerimiz

 

Genel Çözümler

 

Genel Uygulamalar

Yazılımın bütününü ve tüm çalışanları ilgilendiren özellik ve uygulamalar burada yer alır. ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları içerisinde yer almayan ve şirket veya kurumların idari süreçlerine ait özellikleri içerisinde bulundurur.

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Talep Yönetimi ile başlayıp tekliflerin toplanması, karşılaştırılması, karar verilmesi ve Satın Alma Sözleşmeleri Yönetimi devam eden Satın Alma Sipariş Yönetimi özelliklerini İthalat Yönetimi ile birleştirir.

Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi, Üretim Emirleri, Üretim Hareketleri, MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama, Üretim Operasyon Yönetimi, Kalite Kontrol Yönetimi tek bir yazılım içerisinde ilişkisel olarak yönetmek için tüm ihtimalleri bir araya getirir.

Laboratuvar Yönetimi

Endüstriyel laboratuvarlar için tasarlanan Laboratuvar Yönetimi ile akreditasyon koşullarına uygun olarak Satış Teklifi ve Sözleşme sürecinden Numune Kayıt Defteri, Numune Alma Planı, Numune Kabul Yönetimi, analizlerin yapılması ve analiz sırasında kullanılan sarf malzemelerin SKT'leri ile birlikte raporlamaya kadar yönetir. Raporlama aşamasında ise e-imza entegrasyonu ile birleştirir.

İnsan Kaynakları ve Bordro

İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı ile Personel Bordro Yazılımını bir araya getiren uygulama; personelin özlük dosyasından, bilgilerine, eğitim ve sağlık takibinden, personel değerlendirmeye kadar tüm süreçleri bir araya getirir, Personel Bordro ile birleştirir.

Sabit Kıymetler

Varlık Yönetimi Yazılımı, Demirbaş Amortisman Yönetimi Yazılımı ve Bakım Onarım Yönetimi Yazılımının bir araya gelmesini sağlayarak diğer modüller ile ilişkisel olarak çalıştırır. Yalnızca amortismana tabi demirbaşlar yerine tüm varlıkları yönetir.

E - Uygulamalar

Islak imza ile kaybedilen zaman ve kağıt israfını önleyerek onay gerektiren dokümanlar için yazılım içerisinden E-İmza süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

CRM ve Satış

CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi, Satış Etkinlik (Pazarlama Yönetimi), Satış Sözleşmeleri Yönetimi ve Satış Siparişi Yönetimi özelliklerinin bir yazılım içerisinde birleşmesi ve bir bütün olarak çalışmasını sağlar.

Stok ve Sevkiyat Yönetimi

Stok, Hizmet, Ürün Ağaçları ve Sarf Malzeme Yönetimleri aynı ekranda yönetilebilir. Fiyat Listeleri, Sevk Planlama Yönetimi, Konsinye Yönetimi ve Seri/Lot/Parti Yönetimi, Stok Rezerv Yönetimi, Stok Sayım Yönetimi özellikleri, Depo Yönetimi ve Dinamik Depo Yönetimi (Depo Konum) kolay, erişilebilir ve izlenebilir bir yapı sağlar.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ile projenin keşif ve tekliflendirilmesinden başlayıp Proje Planı (Gantt Chart), Kullanılacak Malzeme Listesi ve Projenin Kar/Zarar Yönetimini etkileyen tüm gelir ve giderleri bir araya getirir. Projeye ait fikir aşamasından bitiş zamanına kadar geçen tüm süreci yönetir.

Emlak Yönetimi

Emlak Yönetimi, portföye alınan emlakların takip edilmesini, tarihçesini, ilan sitelerinde yapılan yayınlamalarını, pankartlarını, tek bir yerde yönetmeyi sağlar.

Muhasebe ve Finans

Genel Muhasebe Yönetimi Yazılımı uygulamalarına ek olarak Nakit Akış Yönetimi Yazılımı, Nakit Akış Planlama Yazılımı, Bütçe Yönetimi Yazılımı, Bütçe Planlama Yazılımlarını E-Uygulama ile birleştirir. Kredi Yönetimi, Kredi Kartları ve POS Hesaplar bütünleşik olarak tüm modüller ile bir araya getirir. Tüm bu uygulamalar Genel Muhasebe (Resmi Muhasebe) özellikleri ile birleştirir.

Servis Yönetimi

Servis Sözleşmesi Yönetimi, Saha Servis Yönetimi, Teknik Servis Yönetimi tüm uygulamalar ve modüller ile haberleşerek yönetimi sağlar.

Diğer Uygulamalar

ERP - Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı dışında idari süreçler için geliştirilmiş yardımcı modüllerden oluşur. Araç Yönetimi Yazılımı ile şirket/kurum araçlarının sigorta, muayene, bakım gibi süreçlerini, AR-GE Laboratuvar Yönetimi Yazılımı ile AR-GE Geliştirmesi yapılan ürünleri ve süreçlerini, Hukuk Yönetimi Yazılımı ile davaların süreçlerini, Kantar Yönetimi Yazılımı ile Kantar Kabul ve Sevk süreçlerini, Yazılım ve Lisans Yönetimi Yazılımı ile lisans satışı yapan firmaların Lisans bilgilerini yönetmelerini sağlar.

 

 

Sektörel Çözümler

Laboratuvar Yönetimi

Laboratuvar Yönetim Yazılımı (LIMS); Endüstriyel Laboratuvarlar için 17025 standartlarına uygun şekilde bir Laboratuvarın tüm iş süreçlerinin tek bir yazılımda yönetilmesini sağlar. Teklifin hazırlanmasından, Numune Kayıt Defteri, Numune Kabul ve Barkodlama, Analiz Sonuç Girişleri ve Raporlama ile Faturalama ve Tahsilata kadar tüm süreç aynı yazılım içerisinde izlenmesini ve takip edilmesini sağlar. 

Emlak Yönetimi

Emlak Yönetimi Yazılımı ile portföye alınan bir menkulün, portföye alındığı zamandan itibaren kimlere gösterildiği, ne fiyat verildiği, paylaşımları, hangi ilan sitelerinde yayınlandığı, asılan pankartlar, alınacak veya verilecek komisyonlara kadar satılması ve satıştan sonra faturalanması dahil tüm süreci yönetmeyi sağlar. 

Denetim Yönetimi

Denetim Yönetimi Yazılımı ile Çevre Denetimi yapan firmaların bu denetim süreçlerini teklif ile birlikte sonuca kadar takip ettikleri ve denetim şablonlarını tanımlayıp süreci izlemelerini ve raporları almalarını sağlar. 

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Yazılımı bir projenin satış öncesi sürecinden başlayıp satış sonrası ve proje tesliminden sonra varsa garanti kapsamındaki servis yönetimini de içine alacak şekilde projenin kar/zararını tüm aşamaları ile takip edilmesini ve projeni planı ve dokümanlarının izlenmesini sağlar.

Yazılım ve Lisans Yönetimi

Yazılım Lisansı Yönetim Yazılımı modülü ile Yazılım Lisansı Satışı yapan Bilişim Firmalarının bu lisansların satışı, güncelleme ve bakım sözleşmelerini, sürelerini, tekliflerini ve varsa eğer bu lisansa eğitim hakları ve bu hakların takibi ile eğitim sertifikalarının düzenlenmesini sağlar.