Proje Yönetimi

 

Proje Yönetimi modülü, projenin keşif ve tekliflendirme aşamasından başlayarak proje planının oluşturulmasına, Gantt Chart'ın hazırlanmasına, kullanılacak malzeme listesinin belirlenmesine ve proje kar/zarar yönetimini etkileyen tüm gelir ve giderlerin bir araya getirilmesine kadar olan süreci kapsar. Bu modül, proje fikrinden başlayıp tamamlanma sürecine kadar tüm aşamaları planlar, organize eder ve yönetir.

 

Projeler Yönetimi

Proje Grup Süreçleri

Ekipman Zaman Yönetimi

İş Geliştirme Projeleri

Satın Alma Talepleri (Proje)

Sunumlar

Proje Malzemeleri

Hak Edişler

Üretim Bağlantısı

Süreç Yönetimi

Genel Gider Yansıtma Listesi

 

Sorularınıza yanıt bulamadıysanız aşağıda yer alan soruları inceleyebilir, daha fazla soru ve yanıt için sık sorulan sorular sayfamıza göz atabilirsiniz.

 

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Modülü ile her çeşit proje en ince detayına ve diğer modüller ve işlevlere (nakit akışı, projenin bütçesi, sevkiyatları vs.) kadar takip edilebilir. Ayrıca yalnızca projeler değil, herhangi bir sebeple proje olarak takip etmek istenilen (üretim, iş geliştirme, saha çalışmaları vs.) süreçlerde de bu modül kullanılarak yönetilebilir.

Bazı firmalar için iş geliştirme ciddi ve uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreçlerin de aynı müşteri projeleri gibi takip edilmesi gereken durumlar olabilir. Proje Yönetimi Modülü ile her bir iş geliştirme için bir proje açılarak (istenirse alt proje) ve projedeki adımlar, görevler, teslim tarihleri ve kilometre taşları gibi parametreler tanımlanarak şirketteki herhangi bir süreç proje modülü ile takip edilebilir.

Bir proje, ayrı ve süreli bir şirket gibi değerlendirilebilir. Dolayısıyla bütün modüllerin Proje Modülü ile bağlantısının olması gerekir. Bunun sebebi ise o projeye ait bir bütçenin, personel ve kaynak tahsisinin, muhasebenin, saha çalışmasının, faturaların olmasıdır. Özellikle ağırlıklı olarak proje bazlı çalışan şirketlerde, havuz sistemi ile iş takibi projenin verimliliğini ve izlenebilirliğini azaltır. Bu sebeple, diğer işlevlerde olduğu gibi proje malzemeleri de proje siparişi ile kayda alınır ve bu şekilde sevk edilene ve faturalanana kadar takip edilir.

Bir işletmenin fonksiyonları bir süreç içerisinde gerçekleşir. İşletmenin büyüklüğüne göre bu süreçler çeşitli şekillerde takip edilir. Yüz yüze görüşerek tecrübeyle, yazılı bir şekilde veya bir ERP Yazılımı aracılığıyla bu süreçler yönetilebilir. Örneğin bir satış, müşteri ile irtibattan başlayarak sözleşmenin yapılmasına, sevkiyatın yapılmasına veya tahsilatın yapılmasına kadar sürebilir. Bu sürecin hangi aşamalardan oluştuğu ve kimler tarafından yürütülüp kontrol edileceği Süreç Yönetimi ile takip edilir.

Bazı durumlarda, firmadaki tek bir iş birden fazla projeye dahil olur. Böyle bir durum varsa, proje süreçleri gruplandırılarak takip edilebilir.

Bir firmada birden fazla sebeple satın alma işlemi gerçekleşebilir. Bunlar şirkette kullanım amaçlı, ticari amaçlı, üretim amaçlı ve proje amaçlı olabilir. Proje için yapılacak satın almanın farklı olmasının sebebi, proje içinde uyumlu olması ve proje bütçesinin tutturulması gerekliliğidir. Ayrıca proje için yapılacak satın almaların onaylarının da satın alma yetkilisi ile birlikte proje sorumlusu tarafından gerçekleştirilmesi gerekebileceğinden ayrı bir şekilde değerlendirilmesi doğru olacaktır.

Proje sözleşmesine bağlı olarak bazı durumlar, ödemeler takvimine veya proje alt süreçlerine endekslenmiş olabilir. Eğer sözleşmede böyle bir madde varsa, projedeki işler bittikçe ödemelerin zamanında talep ve tahsil edilebilmeleri amacıyla hak edişlerin takip edilmesi gerekir. Hak edişler de yine muhasebe ve proje süreçleri ile bağlantılı bir şekilde çalışır ve tahsilatın gözden kaçmasını engeller.

İlgili projede, Proje Modülü'nde bulunan alt gridinde genel gider yansıtma alanına aylık genel gider girilebilir. Buraya girilen verilerin proje maliyetinde görülebileceği raporlarla takibi sağlanır. Veri girişi, o ay firmanın aktif projelerinin her birinin iş yükünün dağılımı % olarak girilir. Ve proje açılırken belirtilen sabit giderler bütçe kaleminin harcamalarının dağılımını otomatik olarak raporlar.

Firmanet Yazılım, proje süreçlerine önem veren bir yazılım olduğundan yalnızca paranın ve insanların değil; bir bütün olarak şirket kaynaklarının ve dolayısıyla demirbaş ve ekipmanların da verimli bir şekilde çeşitli süreçlere tahsis edilmesine önem verir. Projelerde kullanılacak olan ekipmanlar ister demirbaş ister kiralanmış olsun, her biri bir maliyet unsurudur. Bir veya birden fazla projede kullanılması planlanan ekipmanın kullanım süresi, herhangi bir projedeki maliyetinin ana belirleyicilerinden birisidir. Ekipman Zaman Yönetimi ile herhangi bir ekipmanın hangi projede ne kadar kullanıldığı kayıt altına alınmış olur. Böylece proje maliyeti ve dolayısıyla projenin kârı daha hassas bir şekilde hesaplanabilir.

Devam eden bir proje ile ilgili karşılıklı olarak teknik çizimler, izlenecek yöntem, teklifler veya hak edişler ile ilgili sunumlar yapılabilir. Bu sunumlar, proje hakkında bir bilgilendirme ve taahhüt anlamına geldiğinden kayıt altına alınmaları gerekir. Sunumun kime yapıldığı, kim tarafından yapıldığı, içeriği, sunumu hazırlayan kişi gibi önemli detaylar Proje Yönetimi Modülü altındaki Sunumlar sekmesinde kayıt altına alınır ve takip edilir.

Bir proje için teklif verilirken kullanılacak malzemeler ürün ağaçları ile birlikte sunulabilir. Eğer bu projede kullanılacak malzemelerin bir kısmı veya tamamı firma bünyesinde üretilecekse, bu malzemelerin üretim süreçleri Üretim Yönetimi ve Proje Modülü'nden eş zamanlı olarak takip edilir. Ürün ağaçları da aynı şekilde proje altından izlenebilir.

 

 

Bizi Yakından Tanıyın!