İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Firmanet İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımı, personelin iş başvurusundan ayrılma sürecine kadar olan tüm bilgileri tek bir platformda yönetir ve personelin kendi bilgilerine erişimini kolaylaştırır. 

Personelin çalıştığı süre boyunca firma içindeki tüm değişimler, adresleri, kimlik bilgileri, ücret geçmişi, eğitimleri, planlanan eğitimleri, sağlık bilgileri, giriş-çıkış bilgileri ve değerlendirmelerini bir araya getirerek takip eder. Böylece tüm insan kaynakları süreçleri, merkezi bir platformda düzenlenir ve kolaylıkla erişilebilir hale gelir.

 

Eğitim ve Seminerler

Personel Listesi ve Organizasyon Şeması

İş İlanları

Personel Vekilleri

İşe Alma

Sağlık Takibi

Personel Değerlendirme

 

Personel Bordro

 

Personel Bordro Yönetimi, İnsan Kaynakları ve PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) verileriyle entegre bir şekilde çalışarak, personelin giriş-çıkış ve diğer bilgilerini kullanarak bordroların oluşturulmasını sağlar.

Bu süreçte, ek ödemeler, kesintiler ve icra bilgileri gibi faktörler de dikkate alınır. Ayrıca, puantaj bilgileri de göz önünde bulundurularak bordroların hazırlanması, gönderilmesi ve paylaşılması bu modül sayesinde yönetilir. Böylece, çalışanların maaş ve ödemeleri güvenilir ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilir.

 

Puantaj Hesaplama

Ek Ödemeler

Maaş Hesaplama

İcra İşlemleri

Kesintiler

Muhtasar Beyanname

SGK İşe Giriş / Çıkış

 

Sorularınıza yanıt bulamadıysanız aşağıda yer alan soruları inceleyebilir, daha fazla soru ve yanıt için sık sorulan sorular sayfamıza göz atabilirsiniz.

 

İnsan Kaynakları ve Bordro

İnsan Kaynakları Yönetimi altında, istenen periyodlarda, toplu ya da personel bazlı eğitimler planlanabilir ve gerçekleşme zamanları takip edilebilir. 

Eğitim ve seminer kayıtları sistemde oluşturulurken, kayıt formunda ilgili ayrım yapılabilir ve gerekli raporlar alınabilir. 

Mevcut sürümde böyle bir entegrasyon bulunmamaktadır, ancak geliştirilmesi mümkündür.  

Dijital platformlarla bir entegrasyon şu an için mevcut değildir. Ancak ilan bilgileri sistem üzerine kaydedilebilir, ilgili ilanın tüm verilerinin girildiği formlar sistemden ve dijital platformdan bağımsız olarak yönetilebilir. 

İnsan Kaynakları Yönetimi altında iş ilanları, ilanlara bağlı başvurular ve başvuru değerlendirme sonucuna bağlı işe alımlar, aynı modül altında yönetilmektedir.    

Değerlendirme şablonlarına bağlı kriter tanımları ve tanımlara bağlı puanlar sisteme girilerek belirlenen periyodlardaki yönetime değerlendirme talepleri oluşturulur. Yönetim tarafından yapılan değerlendirmeler ise sistem tarafından İK personel kartında ilgili başlık altında yönetilir.  

Değerlendirme şablon tanımları, personel ve iş başvuru başlıklarında yönetilmektedir. İş başvuru aşamasında kullanıcı karşısına iş başvurusu şablonları çıkmakta ve bu şablon kullanılarak görüşmelerde değerlendirmeler sistem üzerinden yönetilmektedir. 

İş görüşmelerinde yapılan tüm değerlendirmeler kayıt altına alındığı gibi, görüşmeye katılan her katılımcı notlarını ve görüşlerini özel olarak sisteme girebilir.  

Şirkete özel iş pozisyonları, departman, gerekli evrak listesi, izin hakkı, eğitim grubu ve ekipman gibi birçok alanda alt tanımlar oluşturulabilir, ihtiyaca göre ekleme/çıkarma/revize yapılabilir.  

Personele sicil kartı oluştururken, farklı bir şifre veya giriş gerekmeden aynı ekran üzerinde işleme devam edilebilir, önceden tanımlanan şube tanımlarından seçim yapılarak personel o şubenin siciline kaydedilebilir. 

Şube, ad-soyadı, unvan, departman, çalışıp çalışmadığı gibi birçok kritere göre filtre uygulanarak personel listelenebileceği gibi hiçbir filtre uygulamadan şubeler dahil tüm personel listesi de görüntülenebilir. Ayrıca farklı dosya türlerine aktarım yapılarak bilgisayara indirilebilir.  

Oluşturulan personel sicil kartlarına girilen veriler sayesinde Organizasyon Şeması otomatik olarak oluşturulmaktadır. Oluşan şemayı ise liste halinde ve şema görseli olarak görüntülemek mümkündür.  

Sicil kartı bulunan tüm personele birden fazla sayıda vekil tayin edilebilmektedir. 

Sisteme demirbaş kayıtları yapıldıktan sonra ilgili personele demirbaş listesinden seçim yapılarak, demirbaş zimmetlenebilir. 

Tüm personele ait zimmetler liste halinde görüntülenmek istenirse, Excel ortamına aktarabilecek bir zimmet raporu oluşturulabilir. 

Sistemde demirbaş kayıtları yapılırken zimmetlerin hangi personelde bulunduğu, hangi depoda olduğu ve tarih bilgileri gibi kayıtlar tutulmaktadır. Zimmet eşyalarının kullanım ve değişim sıklığı ile ilgili rapor bu kısımdan oluşturulabilir. 

Personelin zorunlu periyodik muayeneleri ve periyodik olmayan muayenelerinin planlandığı ve gerçekleştiği tarihler kayıt altına alınabilir. Ayrıca sağlık grup tanımlamaları da şirketin ihtiyacına göre oluşturulabilmektedir. 

Maaş/ Puantaj/ Kesintiler/SGK İşe Giriş Çıkış/ Ek Ödemeler/ İcra İşlemleri/Muhtasar Beyanname Hesaplama 

Bordro hesaplamaları için parametre, muhasebe ile entegrasyon ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Tamamlandıktan sonra bordro süreçleri de sistem üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 

Personel kendi kullanıcı hesabından izin talebini kaydettikten sonra, tanımlanacak onay, güzergâhına göre insan kaynaklarının ve ilgili yöneticilerin ekranına düşmektedir. Onaylar sırayla tamamlandıktan sonra İnsan Kaynakları Yönetimi başlığı altındaki “Personel izin Takvimi” üzerinden haftalık, aylık ve ajanda stilinde izinli personel çizelgesi görüntülenebilmektedir. 

Kullanıcısı olan ya da gerekli yetkileri verilen personel, izin haklarının son durumunu, Ofis Yönetimi modülünde “Talepler” ve “İzin Talepleri” kısmından görüntüleyebilir.