Laboratuvar Yönetimi

 

Laboratuvar Yönetimi Modülü; endüstriyel laboratuvarlar için 17025 standartlarına uygun şekilde, laboratuvarların tüm süreçlerini tek bir yazılımda yönetir. Teklifin hazırlanması, Numune Kayıt Defteri, Numune Kabul ve Barkodlama, Analiz Sonuç Girişleri ve Raporlama ile Faturalama ve Tahsilata kadar tüm süreçlerin aynı yazılım içerisinde izlenmesini ve takip edilmesini sağlar. Bu entegre yazılım, Satış Teklifinden Faturalamaya kadar olan süreçte hatalı veri girişlerini engeller ve yasal gereklilikleri gözden kaçırmadan yönetmeyi sağlar. 

E-imza süreci ile belgelerin elektronik olarak imzalanması, gereksiz zaman ve iş yükünü ortadan kaldırır. Doküman yönetimi entegrasyonu ile üretilen dokümanlar kolayca yönetilir, kalite yönetimi ile laboratuvar prosedürlerine hızlı erişim imkanı sunar. Bakım Onarım Yönetimi entegrasyonu ile laboratuvar cihazlarının durumunu izleme ve kalibrasyon bilgilerine erişme olanağı sağlar. Laboratuvar Modülü, laboratuvar operasyonlarını daha verimli ve hatasız hale getirirken, personelin iş akışını kolaylaştırır ve kalite standardını yükseltir.

 

Numuneler

Numune Rapor Düzenleme

Analiz Sonuçları Yönetimi

Şubeye Analiz Gönderme

Numune Alma Planı

Numune Toplu Mail

Hammadde Talepleri / Laboratuvar

Tedarikçiye Analiz Gönderme

Laboratuvar Numune Kabul

Numune Tutanakları

Satın Alma Talepleri / Laboratuvar

Tedarikçideki Analizler

Numune Kayıt Defteri

Numune İmha

Cihaz Dosya Aktarımı / Laboratuvar

 

Sorularınıza yanıt bulamadıysanız aşağıda yer alan soruları inceleyebilir, daha fazla soru ve yanıt için sık sorulan sorular sayfamıza göz atabilirsiniz.

 

Laboratuvar Yönetimi

Laboratuvar Modülü; çevre, gıda, kozmetik, ilaç, maden, toprak, kalibrasyon, tekstil, yapı, metal gibi endüstriyel alanda hizmet veren laboratuvarların kullanımı için uygundur. Tıbbi, veterinerlik ve diş gibi sağlık laboratuvarlarının kullanımı için uygun değildir.

Evet, detaylandırılabilir. Laboratuvar yönetiminde numune tanımları formunda kategori, alt kategori, numune türü, numune bazlı seri takibi ve numunenin bulunacağı depo konum detayı da dahil; ilgili numuneye konu analiz bağlantıları da yapılarak tanımlamalar detaylandırılabiliyor.

Evet, firma bazlı numune alma planları yapılır. Sistemde Tanımlanan Numune Alma Planları, numune kabul aşamasında plana bağlanarak detay takibi yapılabilir.

Evet, var. Tanımlama aşamasında numuneler, analiz tanımlarına ve analizler laboratuvarlarla bağlantılı tanımlandığından her kaydın hangi laboratuvar tarafından kabul edileceği sınıflandırılabilir. İlgili laboratuvarlara yetkili personeller tarafından sadece kendi yetkileri dahilindeki kabuller gerçekleştirilir.

Evet, istenilen formatta etiket basılabilir, bunun için tanımlama da yapılabilir.

Numune kabul aşamasında gelen numune miktarına göre seri/lot bazlı üretim ve son kullanma takibi yapılabilir, bu bilgi analiz raporuna yansıtılabilir. 

Toplu rapor ekranından aynı firmanın birden fazla numunesini seçip, rapora seçilen numune analizlerine aktarılabilir. 

Aynı firmanın farklı numunelerine ait girişleri seçip, tek seferde tüm raporlarını mail ile iletmek mümkündür. 

Teslim ve imha tutanaklarını sistemden yönetmek mümkündür. Teslim alınan ve imha edilen numuneler, bu şekilde takip edilebilir ve raporlanabilir. 

Evet, yapılabilir. Numune kabul aşamasında ya da numune tanım aşamasında ilgili numuneye ait raf ömrü bilgisi girildiğinde sistem, kabulde otomatik imha tarihi üretir, bu bilgi doğrultusunda da imha işlemleri gerçekleştirilir. 

Analiz sonuçları iki farklı şekilde yönetilebilir. İlgili numuneye bağlı analizler ve ilgili analize bağlı parametreler şeklinde veya tüm numunelerin analiz ve parametrelerinin bir arada satır bazlı yönetildiği ekrandan sonuç giriş, takip ve değerlendirme yapmak mümkündür. 

Cihazlardan analiz sonuçlarının aktarımı mümkündür. Cihaz tanımları ve parametre tanımları sisteme girildiğinde istenen aralıkta ilgili cihazdan sisteme parametre bazlı veri girişi sağlanabilir. 

Evet, birden fazla şube arasında analiz yönlendirme yapılabilir. Numune rapor düzenleme ekranında analizin yapılacağı şubeyi değiştirerek, ilgili analizin seçilen şubenin analiz rapor düzenleme ekranında gözükmesi sağlanır. 

Evet, 2 farklı şekilde yönetilir. Bunlardan biri, analiz tanımlama ekranında analizin tedarikçide çalışıldığını belirterek, ilgili analiz taleplerinde tedarikçi analizleri ekranına gelmesi ile sağlanmış olunur. 


İkincisi ise numune kabulden sonra tedarikçide çalışılmasına karar verilmesi durumunda Analiz Rapor Düzenleme ekranında tedarikçi bilgisini tanımlanarak tedarikçiye gönderilecek analizler altında listelenmesi ve sonrasında yönetilmesinin sağlanmasıdır. 

Her iki durum için de analiz tanımlarında tedarikçi sekmesinde hizmet alınabilecek tedarikçi seçenekleri eklenmelidir. 

Sistemde tedarikçiye gönderilecek analiz ve tedarikçide bulunan analiz olmak üzere iki başlıkta takip edilir. Yapılan tanımlara göre tedarikçinin çalışması gereken analizler listeye sistem tarafından eklenir. Ancak kullanıcı gönder derse tedarikçideki analizlere aktarılır. Asıl takip edilmesi gereken, yani sonuçları beklenen analizlerin ‘’Tedarikçideki Analizler’’ başlığı altından yönetildiği de bilinmelidir. 

 

 

Bizi Yakından Tanıyın!