Sabit Kıymetler

 

Sabit kıymetler modülü, bir firmanın sahip olduğu tüm kalıcı varlıklarını yönetmek ve izlemek için kullanılan bir yazılımdır. Bu varlıklar, firmanın gözünde uzun vadeli değere sahip olan her şeyi kapsar.

Bu modül, her bir varlığın bulunduğu departman ve lokasyon bilgilerine göre takip edilmesine, ilgili belgelerin düzenlenip saklanmasına ve varlıkların zimmetleme süreçlerinin yönetilmesine imkan sağlar. Aynı zamanda amortismana veri oluşturarak bakım onarım yönetiminin alt yapısını da destekler.

Gayrimenkul ve Tesisler

Taşıtlar

 

Demirbaşlar

 

Demirbaşlar, amortismana tabi olan varlıkların (demirbaşların) yönetimini ve muhasebe fişine aktarılmasını sağlayan bir yazılımdır. Bu modül, demirbaşların farklı amortisman tipleri ve dönemleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Amacı, demirbaşların değerlerinin zamanla düşüşünü yansıtan amortisman süreçlerini izlemek ve doğru şekilde muhasebeleştirmektir. Böylece işletmeler, varlıklarının kullanım ömürleri boyunca doğru maliyetleri yansıtarak daha şeffaf bir muhasebe süreci yürütebilirler.

 

Demirbaşlar

Demirbaş Amortisman Listesi

Demirbaş Zimmet Yönetimi

 

Bakım ve Onarım

 

Bakım ve onarım yönetimi; sabit kıymetlerin periyodik bakımlarını, kalibrasyonlarını ve arıza bakımlarını düzenli olarak yönetmeyi sağlar. Bu yazılım, üretim operasyon yönetimi ve diğer ilgili alanlar ile haberleşir. Her bir sabit kıymetin arıza durumları, maliyetleri ve parça değişimleri de dahil olmak üzere tüm bakım süreçlerini izler ve kontrol eder.  Böylece, şirket varlıklarınızın sağlığı ve performansı düzenli olarak kontrol edilir.

 

Cihaz ve Makine Bakım Yönetimi

Bakım ve Onarım İş Emirleri

Teknik Servis Firmaları

 

Sorularınıza yanıt bulamadıysanız aşağıda yer alan soruları inceleyebilir, daha fazla soru ve yanıt için sık sorulan sorular sayfamıza göz atabilirsiniz.

 

Bizi Yakından Tanıyın!