Genel Muhasebe

 

Genel Muhasebe Yönetimi, işletmelerin ön muhasebe ve finansal yönetim süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Bu yazılım, tüm genel muhasebe işlemlerini otomatik, tek tek veya toplu olarak oluşturmanıza veya manuel olarak girmenize olanak sağlar, böylece tam bir kontrol ve takip imkanı sunar.

Muhasebe fişlerinin oluşturulması işleminden sonra, defterler, muavin hesaplar ve mizan raporları gibi önemli finansal belgelerin alınmasını da sağlar, bilançoların oluşturulmasında da aktif rol oynar. E-Defter entegrasyonu ile işlemleri elektronik ortama taşıyarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Bu özellikler, işletmenizin finansal yönetim ve muhasebe süreçlerini daha verimli ve şeffaf hale getirir.

 

Muhasebe Fişleri

Mamul Maliyeti Yönetimi

Hesap Yansıtma

Ticari Mal Maliyeti Yönetimi

Gelir Tablosu

Maliyet Muhasebe Dönemleri

 

Ön Muhasebe

 

Ön muhasebe yönetimi, firmaların genel muhasebe adımlarına ulaşmadan önce muhasebe süreçlerini etkin bir şekilde yöneten bir yazılımdır. Bu yazılım, satış, satın alma, proje, servis, emlak, laboratuvar gibi farklı modüller ile entegre çalışarak tüm iş süreçlerinin uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlar ve e-uygulamalarla sorunsuz bir entegrasyon sunar.

Ön muhasebe yönetimi, BA/BS (bilanço ve gelir tablosu), cari mutabakat, kur farkı gibi önemli muhasebe süreçlerini de içerir. Tüm bu işlem ve süreçler ile işletmenin mali durumu ve finansal performansı güçlü bir şekilde denetlenir ve takip edilir.

 

Faturalar

Çekler / Senetler

Kur Farkı İşlemleri

İrsaliyeler

Cari Mutabakat

Teminatlar

Finans Hareketleri

BA - BS

Kasalar

Kredi Kartı POS İşlemleri

 

Finansal Yönetim

 

Finansal yönetim, Firmanet şirket yönetimi yazılımı içinde yer alan bir modüldür. Bu modül, firmanın tüm mali kayıtlarını düzenler ve nakit akış planlaması oluşturur. 

Krediler, Kredi Kartları, POS Hesapları, Teminatlar ve Komisyonlar, Ticari Komisyonlar, Çekler, Senetler gibi tüm finansal işlemler bu yazılım üzerinden yönetilir. Her bir işlemde, paranın giriş veya çıkış zamanı belirlenir ve bu bilgi nakit akış planlamasına dahil edilir. Tüm bu işlemlerin sonucunda, ilgili yönetim birimleri tarafından finans hareketi kapatılır. Bu sayede şirketin finansal durumu net olarak takip edilir ve yönetilir.

 

Nakit Akışı Planlama

Banka Hesapları Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Banka Hareketleri Entegrasyonu

Krediler

DBS İşlemleri

 

E-Uygulamalar

 

E-Uygulamalar E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu, E-Defter gibi çeşitli e-doküman yönetim uygulamalarının birbiriyle entegre olarak çalışmasını sağlar. Bu entegre yapı ile kullanıcılar, süreçleri yönetmek için başka bir ekrana geçiş yapmak zorunda kalmadan tüm işlemleri tek bir yerden kolaylıkla yönetebilirler.

E-Defter uygulaması ise özel bir durum sunar. Defter oluşturulduktan sonra, kullanıcılar masaüstü uygulamasına geçerek defter gönderimini gerçekleştirebilirler. Bu adımda uygun bir entegrasyon ile kullanıcılar defter gönderimi için ayrı bir işlem yapmak zorunda kalmazlar.

 

E - Faturalar

E - Defter

E - İrsaliyeler

E - Mükellefler

E - Arşiv Faturalar

E - Müstahsil Makbuzu

 

Sorularınıza yanıt bulamadıysanız aşağıda yer alan soruları inceleyebilir, daha fazla soru ve yanıt için Sık Sorulan Sorular sayfamıza göz atabilirsiniz.

 

Muhasebe ve Finans

Ödeme veya tahsilat işlemleri belgelerle eşleştirilerek, vade tarihleri üzerinden belgelerin ödeme durumları takip edilebilir. 

Muhasebe finans yönetimiyle birlikte stok, satış, satın alma veya laboratuvar yönetimi kullanan firmaların faturalarını manuel düzenlemesine gerek yoktur. Girişi veya çıkışı yapılan ürünler muhasebe modülüne aktarılır. Aktarılan kayıtlar üzerinde kontrol sağlanarak faturalar kolayca kaydedilebilir. 

Sadece fatura girişiyle yapılmamaktadır. Stok takibi yapılmak isteniyorsa stok/sevkiyat yönetimi, satış yönetimi, satın alma yönetiminin aktif olarak kullanılması gerekir.

Mevzuata göre yeni eklenen veya geçerliliğini kaybetmiş işlemler ekip tarafından güncellenir ve müşterilere bilgi aktarımı sağlanır.

Belgeleri sisteme öncesinde tanımlayıp ve gerçekleşen işlemleri sisteme aktararak belge durumları izlenebilir. 

Sistemin genelinde bulunan dokümantasyon yönetimi sayesinde belgeleri dosya veya resim olarak arşivlemek mümkündür. 

Mevcut sistemde online mutabakat sistemi bulunmamaktadır.

Cari hesaplar için çalıştırılan hesaplamalardan sonra otomatik oluşturulan mutabakat formları üzerinde kontrol sağlanıp sistemdeki dönüşüm yapısı kullanılarak müşteri maillerine yönlendirme sağlanabilir. 

Kredi kartı ve pos işlemlerinde taksit hareketlerini aylara göre dağıtarak gelir/gider akış tablosundan takip edilebilir.

Dövizli hesaplarını ilgilendiren cari hesap, banka hesap, çek/senet belgeleri için kur değerlemelerini oluşturabilir. 

Ödeme planında oluşturulan tarihler, gelir/gider yönetimi yapılan nakit akış planlama sayfasına aktarılır. Bu sayfa üzerinden ödeme takibi yapılabileceği gibi ilgili tarihlere alarm oluşturularak seçilecek kişilere hatırlatıcı mail, sms gönderimi sağlanabilir.

Gelen veya giden teminatlara ait giriş, iade, süre uzatımı gibi süreçler tek ekran üzerinden yönetilebilir. Teminata ait komisyon tutarı için ödeme planı oluşturularak ilgili tarihlerde gider kayıtları oluşturulabilir. 

Fatura ve ödeme işlemlerine ait mahsup fişleri dönüşüm yapısı kullanılarak kayıtla birlikte kolayca oluşturulabilir. 

Hesap kodlarının ön tanımlı olması durumunda birden çok kaydın muhasebe fişini sistem otomatik oluşturabilir. 

Proje, sipariş, fatura girişlerinde ödeme planı oluşturularak vade tarihleri üzerinden gerçekleşmesi gereken ödeme ve tahsilatlarla ilgili raporlar alınabilir. Planlanan tarihte işlem gerçekleşmemesi durumunda gecikme süreleri de takip edilebilir. 

Sadece müşteri ilişkileri değil, gelir/gider akışını etkileyen tüm finansal işlemleri nakit akışı planlama sayfasında takip edilebilir. Kümülatif toplamı görmek gelir ve giderlerin üzerinde öngörüye sahip olarak kararlar almaya yardımcı olur.  

Grup şirketleri yapısında farklı şirketlere ait finansal verilerin tek bir ekranda yönetilmesi şu an mevcut değildir, ancak geliştirilebilir.

Hedeflenen gelir ve kaynakların kullanılacağı gider başlıkları üzerinde, yıl bazında aylara göre bütçe planlaması yapılabilir. Planlama sonucunda gerçekleşen rakamların ve plana göre gerçekleşme yüzdelerinin görülebileceği bütçe raporu alınabilir. 

Bütçe kalemleri için farklı para biriminde planlama yapılabilir. 

Banka fark etmeksizin tüm hesap hareketleri online sistemlere giriş yapılmadan entegrasyon üzerinden eş zamanlı olarak Firmanet’te izlenebilir, kolayca kaydedilebilir. 

Oluşturulan faturalar doğrudan Firmanet üzerinden gönderilebilir.

Firmaya düzenlenen e-faturalar, entegratör firmanın web portalından Firmanet’e aktarılır. Faturanın görüntüsüne portala giriş yapmadan Firmanet üzerinden erişilebilir. 

Firmanet’te müşterilere doğrudan e-arşiv faturaların iletimi şu an mevcut değildir. Mail üzerinden gönderim sağlanmalıdır.

İstenilen format iletildiği takdirde müşteriye özel tasarım yapılarak farklı şablonlarda gönderim sağlanabilir. 

Sistem üzerinden e-defter oluşturup entegratör firma portalı üzerinden gönderim sağlanabilir. E-beyanname hazırlama ve gönderimi mevcut değildir.

Belirli periyotlarla mükellefler ekranından sorgulama yapılması gerekir. 

 

 

Bizi Yakından Tanıyın!